Polyuretan

NÁSTŘIK POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR S NA SVISLÉ PLOCHY

                                                 Dokončená izolace pěny ITPUR S48 na stěně výrobní haly

Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny je ideální technologií pro současné utěsnění a zateplení svislých ploch (stěn) a světlíků z vnitřní nebo z exteriéru. Nástřikem na povrch konstrukcí jako jsou železobetonové, cihelné svislé konstrukce, vlnité materiály (plech, eternit, laminát, či asfalto-celulózová krytina), nebo trapézový plech, ocelové konstrukce , skleněné, akrylátové nebo polykarbonátové světlíky a další podklady se vytvoří bezespárá izolační vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení především odstranění veškerých tepelných mostů.

Stříkaná pěna ITPUR S je tak prakticky jedinou tepelně izolační technologií provedenou na vnitřních či vnějších plochách stavebních konstrukcí z jednoho materiálu s celoplošnou adhezí. Výsledkem popsaného způsobu izolace je naprostá eliminace tvorby nežádoucího vodního kondenzátu na vnitřních plochách opatřených stříkanou pěnou ITPUR S48 a vodotěsná izolace na vnějších plochách provedených stříkanou pěnou ITPUR60. Velmi důležitý je i plynulý přechod nástřiku z svislých či šikmých ploch na navazující horizontální konstrukce. Takto izolované vnitřní plochy již nepotřebují ochranný UV nátěr, jelikož nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření.

K provádění izolací vnitřních ploch je možné použít 4 druhy pěn - ITPUR S48, ITPUR S35 nebo ITPUR S12 (ITPUR Sphono).

Na izolací nezakrytých (neopatřených povrchovou úpravou) vnějších ploch se používá pěna ITPUR60.

 POLYURETANOVÁ PĚNA ITPUR S48

Nejčastěji využívaný systém izolace je v nástřiku polyuretanové (PUR) pěny ITPUR S48, která má nejlepší tepelně technické vlastnosti Nejmenší hodnota koeficientu tepelné izolace znamená i nejmenší tloušťku izolace. Vzhledem k větší pevnosti a tuhosti má tato pěna největší ztužující a účinek (mj. značně tlumí nepříjemné zvukové efekty povětrnostních jevů – vítr, kroupy prudký déšť, automobilový a letecký provoz). Prakticky úplně nenasákavá pěna ITPUR S48 s perfektní přilnavostí umožňuje bezpečně, čili bez kondenzací, izolovat i při absenci pojistné hydroizolace (důležité u rekonstrukcí, kde pojistná izolace často chybí). Ze stejného důvodu není nutné montovat ani parozábranu.

Způsob provedení izolace pěny spočívá v nástřiku po vrstvách 15-20mm na daný povrch, až do požadované tloušťky. Vzhledem k vynikajícím tepelným vlastnostem, pěna nepřesáhne výšku izolovaného prostoru a proto se po nástřiku nemusí ořezávat.

Vlastnosti pěny ITPUR S48

 

   

 
Ukázky aplikace pěny ITPUR S48 na svislé plochy (stěny)

 

POLYURETANOVÁ PĚNA ITPUR S35

Na izolaci podhledů (stropů) lze použít polyuretanovou (PUR) pěnu ITPUR S35.

Čísla v názvu těchto typů pěn udávají objemovou hmotnost v kg/m3. Pěna ITPUR S35 má i podobné vlastnosti s pěnou ITPUR S48. Přes nepatrně horší izolační vlastnosti proti ITPUR S48 se však stále ještě jedná o výrazně lepší tepelný izolant ve srovnání s jinými izolačními hmotami. Pořád se jedná v podstatě o nenasákavou pěnu, tzn. že není nutná parotěsná zábrana. Ta se doporučuje jen v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou (koupelny, kuchyně, prádelny, zemědělské objekty apod.).

Způsob provedení izolace pěny spočívá v nástřiku po vrstvách 30-50mm na daný povrch, až do požadované tloušťky.

Vlastnosti pěny ITPUR S35

  

POLYURETANOVÁ PĚNA ITPUR S12 (ITPUR Sphono)

V některých případech lze na izolaci podhledů (stropů) lze použít polyuretanovou (PUR) pěnu ITPUR S12 nebo ITPUR S phono.

Nástřik pěny ITPUR S12, ITPUR Sphono se provádí kompletně na celou výšku izolovaného prostoru (pěna vypění na jeden nástřik přes, po vytvrdnutí se ořeže na požadovanou úroveň). Výhodou této technologie je rychlost provedení, velmi dobrá izolační schopnost detailů (pěna kompletně zateče do spár, těžko dostupných míst) a nízká cena (3-4x menší materiálová spotřeba proti ITPUR S48). Střešní systém musí být doplněn, podobně jako u minerální vaty, pojistnou (difúzní) izolací a spodní parotěsnou zábranou. Relativně vyšší součinitel tepelné vodivosti je stále ještě velmi dobře srovnatelný s jinými běžně používanými izolanty.

Vlastnosti pěny ITPUR S12, ITPUR Sphono

POLYURETANOVÁ PĚNA ITPUR60

Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové (PUR) pěny ITPUR60, umožňující svou rychlou reakcí (při dopadu na povrch okamžitě reaguje a roste, nestéká) současné provedení tepelné a vodotěsné izolace atypických a obloukových střech.

Aplikace pěny ITPUR60 a možnost použití na daný podklad je stejná jako u plochých střech, jen při provádění je ve většině případů nutné použití zabezpečovacích ochranných osobních prostředků – OOP, případně zvedacích zařízení (plošin apod.) u podkladů, které nejsou pochozí a mohlo by dojít k pádu (propadnutí). Stejným systémem se provádí i ochranná UV vrstva = filtr (UVF) – více o materiálech – viz. ploché střechy a technologických postupech – technologie ITPUR.

Vlastnosti pěny ITPUR60

 

Ukázky aplikace pěny ITPUR 60 na svislé plochy (stěny) vč. UVF

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S

Objekty:
 • svislé plochy (stěny) průmyslových objektů,
 • svislé plochy (stěny) zemědělských objektů,
 • svislé plochy (stěny) prodejen, kanceláří (administrativních budov), skladů,
 • svislé plochy (stěny) bytových domů,
 • svislé plochy (stěny) rodinných domů,
 • svislé plochy (stěny) rekreačních objektů,
 • svislé plochy (stěny) nemocnic, školních objektů apod..
 • vrata, dveře
Použití dle podkladů:
 • svislé plochy (stěny) z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • svislé plochy (stěny) vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • svislé plochy (stěny) z vlnitého azbestocementu (eternitu),
 • svislé plochy (stěny) z vlnitého laminátu,
 • svislé plochy (stěny) z monolitického betonu, betonových panelů, lehčených betonů apod.,
 • svislé plochy (stěny) s dřevěnou konstrukcí a dřevěným záklopem,
 • svislé plochy (stěny) opatřené difúzní (pojistnou) fólií.

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR 60

 • svislé plochy - stěny (fasády) vnější,
 • skleněné plochy světlíků,
 • akrylátové plochy světlíků,
 • polykarbonátové plochy světlíků.

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S

 1. Kombinace celoplošné přilnavosti a uzavřené struktury tvrdé pěny ITPUR S48 znemožňuje tvorbu kondenzátu vodních par na vnitřních plochách plášťů budov a uvnitř aplikované pěny.
 2. Vynikající tepelně izolační vlastnosti pěny ITPUR S48: díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR pěny je možno docílit stejného zateplení s nižší tloušťkou izolace - tepelný odpor minimální přidané 30mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K, při koeficientu tepelné vodivosti pěny λ=0,0214 Wm-1K-1 (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K).
 3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde ke vstříknutí pěny ITPUR S do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění a ztuhnutí PUR pěny vznikne několika minut dokonalé utěsnění stávající krytiny i veškerých prostupů (jedná se především o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. Stříkaná pěna ITPUR S48 vytváří jednolitou hydroizolační vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů.
 5. Rychlost provedení izolace stříkanou pěnou ITPUR S je podstatně větší než u pokládání izolačních desek a kontaktním či zavěšeným způsobem.
 6. Stříkaná pěna ITPUR S umožňuje srovnání nerovných či profilovaných ploch vyrovnávacím nástřikem (především u trapézových plechů).
 7. Výborné celkové ztužení podhledů a stěn a z toho plynoucí zlepšení zvukové neprůzvučnosti těchto ploch v důsledku odstranění rezonancí a vibrací.
 8. Minimální zatížení konstrukcí – pěna ITPUR S je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používaná na izolaci podhledů a stěn.
 9. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy (plísně, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevnější.
 10. Velmi výhodný poměr kvality a ceny pěny ITPUR S. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na vytápění budov.

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

 1. Vytvoření typu tzv.“obrácené“ stěny s příznivým dopadem na celkovou svislou konstrukci – eliminace kondenzace vodních par, zamezení dilatace způsobené teplotní roztažností svislých ploch atd.
 2. Bezkonkurenční tepelně izolační vlastnosti polyuretanové pěny ITPUR60. Velmi nízká tepelná vodivosti PUR pěny znamená stejné zateplení s nižší tloušťkou izolace v porovnání s ostatními izolanty - tepelný odpor minimální přidané 35mm vrstvy pěny ITPUR60 je R=1,59 W-1m2K, při koeficientu tepelné vodivosti pěny λ=0,0220 Wm-1K-1 (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR60 je R=0,227 W-1m2K).
 3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde k zatečení pěny ITPUR60 do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění a ztuhnutí PUR pěny vznikne během 15 minut dokonalé utěsnění stávajících stěn a světlíků (jedná se především o spoje, detaily, kotvení, napojení na jiné materiály atd.).
 4. Nízká nasákavost vody na rozdíl od PS a zejména ve srovnání s vláknitými izolacemi. Stříkaná polyuretanová pěna ITPUR60 má 98% uzavřených buněk. Tato vlastnost podpořená bezespárým provedením přináší dokonalou hydroizolační vrstvu z PUR pěny. To je podstatný rozdíl od plechových krytin, svařovaných, lepených a mechanicky kotvených fóliových a pásových hydroizolačních matriálů, kde jsou rizika s vytvořením byť jen kapilárních a tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů.
 5. Rychlost provedení izolace stříkanou PUR pěnou je podstatně větší než u pokládání izolačních desek a natavování či lepení izolačních pásů nebo v případě jiné skládané krytiny (až 300m2 v minimální tloušťce 35mm).
 6. Vzhledem k nenáročné úpravě podkladu není při stříkání PUR pěny narušen provoz budovy.
 7. Nenáročná a levná údržba stříkané PUR pěny . Obnova UV filtru nové generace není nutná dříve než po cca 15 letech.
 8. Minimální zatížení střechy – pěna ITPUR60 je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používané na izolaci – při min. tl.35mm je zatížení 2,1kg/m2.
 9. Vysoká biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy (plísně, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevnější.
 10. Velmi výhodný poměr kvality a ceny. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost.

TECHNOLOGICKÉ NÁSTŘIKU POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60 a ITPUR S:

Technologické postupy a podmínky provádění polyuretanové pěny ITPUR60 a ITPUR S viz.: Technologie ITPUR

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012