Polyuretan

IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH DESKAMI Z POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR D nebo ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D 

nadkrokevní izolace z polyuretanových desek ITPUR P+D

    Při stále rostoucích požadavcích na tepelné izolace jak u novostaveb tak i při rekonstrukcích střech se doporučuje pokládat izolaci pokud možno na krokve. Izolační desky  ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D)  je vhodné pokládat přímo na krokve nebo na podhledovou konstrukci provedenou nad krovem (např. dřevěné bednění, palubky, OSB desky apod.). Izolační desky ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D mohou být opatřeny polyetylenovou ochrannou fólií na horní straně (slouží jako pojistná hydroizolace), na dvou stranách ve směru spádu vody se překrývají - přesahy se přelepují. Voda, která případně pronikne krytinou je bezpečně odvedena ochrannou fólií na horní straně do okapu. Fólie kromě jiného zabrání proniknutí prachu, sněhu, deště a větru. Povrch izolační polyuretanové desky ITPUR 2Al P+D může být opatřen hliníkovou fólií, která slouží jako parotěsná zábrana. Tento systém se používá v případě pokládání desek bez podhledové části na krokvích (tzv. záklopu). Izolační prvky ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D) jsou ideálním řešení pro každou šikmou střešní konstrukci v rekonstrukcích i novostavbách, nezávisle na vzdálenosti krokví, sklonu střechy a druhu pokrytí.

    Nadkrokevní systém izolace nabízí variantní možnosti interierových úprav stropu podkroví kombinací zabroušených krokví a pohledovým dřevěným bedněním, sádrokartonem apod. Povrchovou úpravu izolačních desek ITPUR D (ITPUR P+D) lze provést též speciální omítkou nebo pomocí tapet.

ukázka interiérové úpravy sádrokartonem mezi krokve

ukázka interiérové úpravy záklopem s OSB desek

 Výhody nadkrokevního systému izolace:

 • izolace je tvořena kvalitní polyuretanovou pěnou nepodléhající teplotním ani jiným změnám působícím na stavbu atudíž střešní plášť,
 • pevnou součástí izolačních panelů ITPUR 2Al P+D může být dokonalá parotěsná zábrana - Al-fólie, která navíc napomáhá odrážení tepla zpět do místnosti a tudíž zlepšuje tepelně technické vlastnosti izolačního pláště střechy,
 • součástí izolačních panelů může být i pojistná hydroizolace - PE folie zajišťující odvod vody z povrchu izolace, ketrá zároveň zamezuje nežádoucím vlivům (podfouknytý sních apod.) dostat se do izolačního souvrství a do interiéru,
 • izolační desky ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D) mají nejlepší izolační schopnost ze všech známých izolačních materiálů – oproti ostatním materiálům stačí menší tloušťka,
 • celoplošná izolace bez tepelných mostů díky eliminací spojení na pero a drážku po celém obvodu (možné dokonalé propojení spár PUR pěnou při montáži),
 • vynikající mechanické vlastnosti – izolační desky jsou samonosné, neprohýbají se ani při větším rozpětí krokví,
 • bezproblémové zpracování (velmi jednoduché mechanické opracování: řezání, broušení, vrtání),
 • odolnost proti tepelnému i povětrnostnímu stárnutí,
 • odolnost vůči hlodavcům, kunám, mravencům a mikroorganismům (bakterie, plísně),
 • rozmanité tloušťky dle potřeb zákazníka 80 – 180 mm (odstupňované po 20 mm),
 • snadná a rychlá montáž,
 • nedochází k uzavření vlhkosti ve střešní skladbě a k následné destrukci dřevěných konstrukcí krovu. 

 Tabulka vlastností polyuretanových desek ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D):

    

Systém pokládky polyuretanových desek ITPUR D (ITPUR 2Al P+D nebo ITPUR P+D):

Izolační desky se pokládají po řadách zdola nahoru na krokve tak aby byl dodržen systém kladení na vazbu. Začíná se první řadou desek, pero směřuje k hřebenu. Všechny následující prvky se kladou pevně na sebe, aby se předešlo tepelným mostům, s možností dokonalého propojení spár PUR pěnou při montáži. Základem správného kladení je dokonalé  založení zakladací fošny (trámu), tak aby nedocházelo k rozjížděním spojů desek (viz. detail u okapu). V případě použití izolačních desek s pojistnou ochrannou PE-fólií je nutné dbát na to, aby ochranná PE-fólie přesahující na dvou stranách ležela čistá nad předcházející položenou izolační deskou. Přesah ve směru toku vody se přelepí proti dešti na předešlou desku lepidlem nebo oboustranou páskou. Před přelepením je nutné přelepované části udržet bez prach, nečistot a vody. 

Při provádění nadkrokevních tepelných izolací můžou vzniknout dva systémy pokládky:

A) systém kladení bez záklopu - kladení izolačních desek přímo na krokve

B) systém kladení s použítým záklopem (např. dřevěné bednění, palubky, OSB desky apod.) 

A) systém kladení bez záklopu - kladení izolačních desek přímo na krokve:

K nadkrokevní izolaci přímo na krokve se používají izolační desky ITPUR 2Al P+D, které mají oboustrannou hliníkovou fólii (slouží jako parotěsná zábrana). Izolační desky se pokládají po řadách zdola nahoru na krokve tak, aby byl dodržen systém kladení na vazbu, ale aby každá deska ležela minimálně na dvou podpěrách (krokvích).  Při kladení se spoje přelepují hliníkovou páskou minimální š.38mm, aby byla parotěsná zábrana spojitá. Menší nevýhodou oproti systému na záklop je, že vzniké větší prořez desek (nemouhou se použít menší díly, než je vzdálenost krokví), ale dochází zde k významnému ušetření za záklop. Navíc přořez se dá použít na utěsnění detailů mezi střešním pláštěm a svislým zdivem - u pozednice (viz. detail u okapu).

 

ukázka kladení izolačních desek ITPUR 2Al P+D přímo na krokve

schéma kladení  izolačních desek ITPUR 2Al P+D přímo na krokve

1. STŘEŠNÍ KRYTINA
2. LAŤOVÁNÍ (latě, kontralatě)
3. POJISTNÁ (difůzní) FÓLIE
4. IZOLAČNÍ DESKY z POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR 2AL P+D (vč. oboustranné hliníkové fólie)
5. KROV

B) systém kladení s použítým záklopem (bedněním):

K nadkrokevní izolaci na záklop (bednění) se používají izolační desky ITPUR P+D, které nemají oboustrannou hliníkovou fólii (jelikož není dodatečná možnost přelepení spojů, provádí se parotěsná zvlášť). Izolační desky se pokládají po řadách zdola nahoru na záklop tak, aby byl dodržen systém kladení na vazbu. Výhodou oproti systému přímo na krokv je, že nevzniké větší prořez desek (mouhou se použít menší díly, než je vzdálenost krokví). Navíc přořez se dá použít na utěsnění detailů mezi střešním pláštěm a svislým zdivem - u pozednice (viz. detail u okapu).Při kladení na bednění se postupně klade parotěsná zábrana (např. DELTA REFLEX 1.5x50) po celé ploše na bednění a současně se přelepují spoje tak, aby byl docílen parotěsnost v celé ploše. Na parotěsnou folii se kladou desky ITPUR P+D a současně se provádí pojistná hydroizolace (např. DELTA VENT S PLUS 1.5x50).

 ukázka kladení izolačních izolačních desek ITPUR P+D na záklop

 schéma kladení izolačních izolačních desek ITPUR P+D na záklop

1. STŘEŠNÍ KRYTINA
2. LAŤOVÁNÍ (latě, kontralatě)
3. POJISTNÁ (difůzní) FÓLIE
4. IZOLAČNÍ DESKY z POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR P+D
5. KROV
6. PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (hliníková fólie)
7. SÁDROKATON nebo DŘEVĚNÝ ZÁKLOP (např. OSB desky)
Ke každé střeše naše firma zabezpečuje kladečský plán desek, veškeré detaily střechy potřebné k montáži (komín, střešní okno, úžlabí, nároží, hřeben, detail u okapu, štítu, napojení na stěnu apod.)  

Jestliže není možno provést zateplení formou nadkrokevní izolace, pak je výhodná kombinace mezikrokevního (stříkanou pěnou ITPUR S nebo deskami ITPUR D) a podkrokevního zateplení tak, aby byla posílena menší izolační schopnost dřevěných krokví (trámů). Tím se vytvoří rovnoměrná tepelná izolace v celé ploše. Podkrokevní izolací v kombinaci s hliníkovou fólií pod krokvemi je zabráněno hromadění kondenzátu v mezikrokevním prostoru a následné destrukci dřeva.

 

 

 

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012