Polyuretan

NÁSTŘIK POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR S48 NA BAZÉNY, VÍŘIVKY, VANY, NÁDRŽE a ROZVODY MÉDIÍ

 

dokončená izolace vířivky (whirlpool) nástřikem polyuretanové pěny ITPUR S48

Nejčastěji využívaný systém izolace bazénů, vířivek - whirlpoolů, van, nádrží a rozvodů médií  je  nástřikem polyuretanové (PUR) pěny ITPUR S48. Vzhledem k větší pevnosti a tuhosti má tato pěna největší ztužující účinek. Prakticky úplně nenasákavá pěna ITPUR S48 s perfektní přilnavostí umožňuje bezpečně, čili bez kondenzací. Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny ITPUR S48 je ideální technologií pro současné utěsnění a zateplení bazénů, vířivek - whirlpoolů, van, nádrží a rozvodů médií, která umožní dokonalé přilnutí k povrchu a nevytvoří žádné netěsnosti nebo slehnutí izolovaného materiálu. Nástřikem na povrch jako jsou (plech, ocel, laminát, keramika apod.), se vytvoří bezespárá izolační vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení především odstranění veškerých tepelných mostů a zaizolování všech detailů, bez spojů a dutin.

Vlastnosti pěny ITPUR S48

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S48

Objekty a druhy použití: 
 • Bazény, nádrže z  plechů (nerezových, pozinkovaných, lakovaných),
 • bazény, nádrže z laminátů,
 • bazény, vany  keramické,
 • bazény, nádrže ocelové.
 Použití dle podkladů: 
 • Izolace bazénů v lázních, rehabilitačních a rekreačních objektech,
 • izolace viřivek – tzv. whirlpoolů,
 • izolace van,
 • izolace akumulačních nádrží,
 • izolace turbín.

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S48: 

 
 1. Kombinace celoplošné přilnavosti a uzavřené struktury tvrdé pěny ITPUR S48 znemožňuje tvorbu kondenzátu vodních par na vnitřních plochách bazénů, van, nádrží a uvnitř aplikované pěny.
 2. Vynikající tepelně izolační vlastnosti pěny ITPUR S48 λ=0,0214 Wm-1K-1, díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR pěny je možno docílit stejného zateplení s nižší tloušťkou izolace - tepelný odpor minimální přidané 30mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K), při koeficientu tepelné vodivosti pěny.
 3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde ke vstříknutí pěny ITPUR S48 do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění a ztuhnutí PUR pěny vznikne několika minut dokonalé utěsnění stávajících bazénů, van a nádrží (jedná se především o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. Stříkaná pěna ITPUR S48 vytváří jednolitou hydroizolační vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů.
 5. Rychlost provedení izolace stříkanou pěnou ITPUR S48 je podstatně větší než u pokládání izolačních desek.
 6. Výborné celkové ztužení podkladu a z toho plynoucí zlepšení zvukové neprůzvučnosti těchto ploch v důsledku odstranění rezonancí a vibrací.
 7. Minimální zatížení konstrukcí – pěna ITPUR S48 je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používaná na izolaci.
 8. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy (plísně, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevnější.
 9. Velmi výhodný poměr kvality a ceny pěny ITPUR S48. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na ohřev.

TECHNOLOGICKÉ NÁSTŘIKU PĚNY ITPUR S48:

Technologické postupy a podmínky provádění poyluretanové pěny ITPUR S48 viz.: Technologie ITPUR

IZOLACE VÍŘIVEK (WHIRLPOOL)

V současné době se stále častěji stává součástí rodinných domů vířivka - whirlpool. Tyto bazény se dnes už nevyrábějí obdélníkového tvaru, vznikají velmi členité tvary se změnami úrovní, zakřivenými okraji, výstupky. V takových případech není možné použít deskové tepelné izolace a není možno použít ani izolace, který by prováděním slehly, nebo používáním nasákly vlhkost.  

ukázka izolace vířivky (whirlpoolu) polyuretanovou pěnou ITPUR S48

IZOLACE BAZÉNŮ

Další možností využití je izolace vnitřních bazénů. Nástřik polyuretanové (PUR) pěny ITPUR S48 umožní výbornou izolaci mezi prostorem pod bazénem (strojovny s rozvody) a samotnou naplní bazénu (vodou) – nedochází k přenášení teplot, kdy voda v bazénu má vyšší teplotu než prostor pod bazénem a je tudíž ochlazována, prostor pod bazénem je naopak zbytečně přehříván. Zde je opět velmi těžké použít deskové materiály, protože konstrukce velkých bazénů je z jednotlivých konstrukčně tvarovaných segmentů = žeber, které umožňují staticky unést tlak vodního sloupce a nemají velké plochy k lepení. Navíc pěna  ITPUR S48 zabránění možnosti vzniku kondenzátu na povrchu konstrukce. Velmi nevhodné je do tak vlhkého prostředí použít izolační materiály, které mohou nasáknout vlhkost.    

ukázka izolace bazénu z nerezového plechu polyuretanovou pěnou ITPUR S48

 IZOLACE VAN

 Velmi podobné využití, jako u izolace bazénů, je možnost izolace van. Nástřik polyuretanové (PUR) pěny ITPUR S48 umožní výbornou izolaci mezi prostorem pod vanou – opět zde  nedochází k přenášení teplot (k brzkému ochlazení vody ve vaně).  

dokončené izolace pěnou ITPUR S48

IZOLACE NÁDRŽÍ, ROZVODŮ MÉDIÍ, TURBÍNY

Nástřik polyuretanové (PUR) pěny ITPUR S48 umožňuje dokonalou izolaci nádrží a rozvodů médií. Vzhledem k vysoké teplotní odolnosti pěny (krátkodobě přes 200°C, dlouhodobě přes 100°C) je možnost prakticky utěsnit jakékoliv nádrže a rozvody médií.

Na izolaci dvouplášťových nádrží používáme licí polyuretanovou pěnu ITPUR L viz. litá polyuretanová pěna ITPUR L. 

dokončená izolace akumulační nádrže a turbíny polyuretanovou pěnou ITPUR S48

 

 

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012