Polyuretan

IZOLACE SKŘÍŇOVÝCH NÁSTAVEB AUTOMOBILŮ A LODÍ Z POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR S48

Jednou z monžností využití nástřiku polyuretanové (PUR) pěny ITPUR S48 je izolace jak skříňových nástaveb užitkových automobilů, tak využití na izolaci lodí. Prakticky úplně nenasákavá pěna ITPUR S48 s perfektní přilnavostí umožňuje bezpečně, čili bez kondenzací zaizolovat tvarované prostory skříňových nástaveb a lodí. Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny ITPUR S48 je ideální technologií pro současné utěsnění a zateplení, která umožní dokonalé přilnutí k povrchu a nevytvoří žádné netěsnosti nebo slehnutí izolovaného materiálu (z praktického hlediska není možné provést deskovými izolačními materiály). Nástřikem na povrch jako jsou (plech, ocel, laminát,  apod.), se vytvoří bezespárá izolační vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení především odstranění veškerých tepelných mostů a zaizolování všech detailů, bez spojů a dutin. Vzhledem k větší pevnosti a tuhosti má tato pěna i větší ztužující účinek.

Vlastnosti pěny ITPUR S48:

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S48:

 • Skříňové nástavby nákladních automobilů,
 • Skříńové nástavby dodávkových automobilů a pickupů,
 • Chladicí a mrazírenské boxy automobilů,
 • Izolace lodí.

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S48:

 1. Kombinace celoplošné přilnavosti a uzavřené struktury tvrdé pěny ITPUR S48 znemožňuje tvorbu kondenzátu vodních par na vnitřních plochách skříňových nástaveb automobilů, lodí a uvnitř aplikované pěny.
 2. Vynikající tepelně izolační vlastnosti pěny ITPUR S48, díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR pěny je možno docílit stejného zateplení s nižší tloušťkou izolace - tepelný odpor minimální přidané 30mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K), při koeficientu tepelné vodivosti pěny λ=0,0214 Wm-1K-1.
 3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde ke vstříknutí pěny ITPUR S48 do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění a ztuhnutí PUR pěny vznikne několika minut dokonalé utěsnění stávajících skříňových nástaveb automobilů, lodí (jedná se především o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. Stříkaná pěna ITPUR S48 vytváří jednolitou hydroizolační vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů.
 5. Rychlost provedení izolace stříkanou pěnou ITPUR S48 je podstatně větší než u pokládání izolačních desek.
 6. Výborné celkové ztužení podkladu a z toho plynoucí zlepšení zvukové neprůzvučnosti těchto ploch v důsledku odstranění rezonancí a vibrací.
 7. Minimální zatížení konstrukcí – pěna ITPUR S48 je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používaná na izolaci.
 8. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy (plísně, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevnější.
 9. Velmi výhodný poměr kvality a ceny pěny ITPUR S48. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na ohřev, případně u chladicích boxů na náklady chlazení.

TECHNOLOGICKÉ NÁSTŘIKU PĚNY ITPUR S48:

Technologické postupy a podmínky provádění poyluretanové pěny ITPUR S48 viz.: Technologie ITPUR

a) IZOLACE SKŘÍŇOVÝCH NÁSTAVEB AUTOMOBILŮ:

V současné době jsou stále větší požadavky na kvalitu převáženého zboží (je nutné co nejlépe udržet vnitřní teplotu v nástavbě či boxu). Provádíme odizolování skříňových nástaveb automobilů, jak chladicích a mrazicích boxů proti účinkům letního podnebí (tepla), tak izolace nástaveb proti účinkům mrazu a chladu.  Skříňové nástavby se nevyrábějí obdélníkového tvaru, vznikají velmi členité tvary se změnami úrovní, zakřivenými okraji, výstupky. V takových případech není možné použít deskové tepelné izolace a není možno použít ani izolace, který by prováděním slehly, nebo používáním nasákly vlhkost. 

ukázka izolace z polyuretanové pěny ITPUR S48 nástavby dodávkového automobilu a konečná úprava včetně laminace

b) IZOLACE LODÍ:

Další možností je izolace lodí, kde se přávažně hledí na komfort a pohodlí posádky (je nutné co nejlépe udržet vnitřní teplotu). Dalším nutností, vzhledem k vysoké vlhkosti provozu je, aby nedocházelo ke kendonzacím jak na vnitřním povrchu lodi, tak i ve vnitřním prostoru. Při výrobě lodí vznikají velmi členité tvary se změnami úrovní, zakřivenými okraji, výstupky. V takových případech není možné použít deskové tepelné izolace a není možno použít ani izolace, který by prováděním slehly, nebo používáním nasákly vlhkost. 

ukázka izolace lodi z polyuretnové pěny ITPUR S48 (foto po nástřiku a po ořezání, zbroušení)

KOMBINACE POLYURETANOVÝCH DESEK ITPUR D A STŘÍKANÉ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S48:

V některých případech je možné využítí kombinace polyuretanových desek ITPUR D a doplnění izolace stříkanou polyuretanovou pěnou ITPUR S48. Postup provádění spočívá v nástřiku polyuretanové pěny ITPUR S48 na konkrétně nařezanou polyuretanovou desku ITPUR D a přilepení na povrch. Nástřik musí být celoplošný, nesmí docházet dodatečně k možnosti kondenzací pod deskou. Desky lze lepit je na skoro rovné plochy. Zbylé místa se doplní nástřikem polyuretanové pěny ITPUR S48, následně se ořeže, zbrousí do požadované úrovně. Následné se může provést konečná úprava - například laminace. 

ukázka lepení polyuretanových desek ITPUR D a doplnění stříkanou polyuretanovou pěnou ITPUR S48

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012