Polyuretan

TEPELNÁ A VODOTĚSNÁ IZOLACE ATYPICKÝCH STŘECH NÁSTŘIKEM POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR60

Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové (PUR) pěny ITPUR60, umožňující svou rychlou reakcí (při dopadu na povrch okamžitě reaguje a roste, nestéká) současné provedení tepelné a vodotěsné izolace atypických a obloukových střech. Aplikace pěny ITPUR60 a možnost použití na daný podklad je stejná jako u plochých střech, jen při provádění je ve většině případů nutné použití zabezpečovacích ochranných osobních prostředků – OOP, případně zvedacích zařízení (plošin apod.) u podkladů, které nejsou pochozí a mohlo by dojít k pádu (propadnutí). Stejným systémem se provádí i ochranná UV vrstva = filtr (UVF) – více o materiálech – viz. ploché střechy a technologických postupech – technologie ITPUR.

Průběh aplikace nástřiku pěny ITPUR60 na střeše haly na původní plechovou krytinu s použitím OOP (ochranných osobních pomůcek)

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

Objekty:
 • střechy průmyslových objektů,
 • střechy zemědělských objektů,
 • střechy prodejen, kanceláří (administrativních budov), skladů,
 • střechy bytových domů,
 • střechy rodinných domů,
 • střechy rekreačních objektů,
 • střechy nemocnic, školních objektů apod..
Použití dle podkladů:
 • střechy s živičnými (asfaltovanými) pásy,
 • střechy z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • střechy z vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • střechy z falcovaného plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • střechy z vlnitého azbestocementu (eternitu),
 • střechy z vlnitého laminátu,
 • střechy z monolitického betonu, betonových panelů, lehčených betonů apod.,
 • střechy s dřevěnou konstrukcí a dřevěným záklopem.

VLASTNOSTI POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

 1. Vytvoření typu tzv.“obrácené“ střechy s příznivým dopadem na střešní konstrukci – eliminace kondenzace vodních par, zamezení dilatace způsobené teplotní roztažností střechy atd.
 2. Bezkonkurenční tepelně izolační vlastnosti polyuretanovépěny ITPUR60 λ=0,0220 Wm-1K-1. Velmi nízká tepelná vodivosti PUR pěny znamená stejné zateplení s nižší tloušťkou izolace v porovnání s ostatními izolanty - tepelný odpor minimální přidané 35mm vrstvy pěny ITPUR60 je R=1,59 W-1m2K (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR60 je R=0,227 W-1m2K), při koeficientu tepelné vodivosti pěny.
 3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde k zatečení pěny ITPUR60 do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění a ztuhnutí PUR pěny vznikne během 15 minut dokonalé utěsnění stávající krytiny (jedná se především o spoje, detaily, kotvení, napojení na jiné střechy a materiály atd.).
 4. Výborné utěsnění veškerých svislých prostupů : umožňují to vynikající lepivost stříkané PUR pěny a možnost jejího stříkání i na svislé plochy, podhledy (stropy), zakřivené plochy, obloukové střechy.
 5. Nízká nasákavost vody na rozdíl od PS a zejména ve srovnání s vláknitými izolacemi. Stříkaná polyuretanová pěna ITPUR60 má 98% uzavřených buněk. Tato vlastnost podpořená bezespárým provedením přináší dokonalou hydroizolační vrstvu zPUR pěny. To je podstatný rozdíl od plechových krytin, svařovaných, lepených a mechanicky kotvených fóliových a pásových hydroizolačních matriálů, kde jsou rizika s vytvořením byť jen kapilárních a tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů
 6. Rychlost provedení izolace stříkanou PUR pěnou u atypických střech je podstatně větší než u pokládání izolačních desek a natavování či lepení izolačních pásů nebo v případě jiné skládané krytiny (300-400m2 v minimální tloušťce 35mm).
 7. Vzhledem k nenáročné úpravě podkladu není při stříkání PUR pěny narušen provoz budovy.
 8. Nenáročná a levná údržba stříkané PUR pěny . Obnova UV filtru nové generace není nutná dříve než po cca 15 letech.
 9. Minimální zatížení střechy – pěna ITPUR60 je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používané na izolaci plochých střech – při min. tl.35mm je zatížení 2,1kg/m2.
 10. Vysoká biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy ( plísně, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevnější.
 11. Velmi výhodný poměr kvality a ceny. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na vytápění budov.

TECHNOLOGICKÉ NÁSTŘIKU POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60:

Technologické postupy a podmínky provádění poyluretanové pěny ITPUR60 viz.: Technologie ITPUR
 

 
admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012