DESKY Z TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY

Popis

Tvrdá polyuretanová pěna (PUR) patří k tepelně izolačním hmotám, jejichž vlastnosti splňuji všechny stavebně fyzikální požadavky a požadavky na hospodárnost. PUR desky umožňuji rychlé, kvalitní a čisté provedení tepelné izolace střech, obvodových stěn, stropů a podlah, ať už při stavbě nebo při rekonstrukci.

Firma ITP s.r.o. vyrábí širokou škálu tepelné izolačních PUR desek s různými povrchovými úpravami ve volitelných rozměrech na přání zákazníka (tloušťka 20 - 200 mm).

 

Stavebně fyzikální a technické vlastnosti

 • izolační schopnosti
  • použití izolačních látek s extrémně nízkou tepelnou vodivostí, jejichž tepelně izolační schopnost je zachována po desetiletí; lambda = 0,03 W.m-1.k-1
 • chování k teplotám
  • teplotní oblast použití od -50°C až po +100°C
  • krátkodobě až 250°C (roztaveny asfalt)
 • požárně technická klasifikace
  • B1 a B2 podle normy DIN 4102
 • mechanické vlastnosti
  • rozměrová stabilita
  • pevnost v tlaku při 10% stlačení 0,10 - 0,15 N/mm2
  • pevnost v ohybu 0,2 - 0,4 N/mm2
  • pevnost v tahu 0,2 - 0,3 N/mm2
 • chování ve vlhku
  • diky uzavřeným pórům, velmi malé přijímáni vody
  • nasákavost 2,0 - 5,0% objemových
  • koeficient difuzního odporu µ = 30 až 100
 • chemické chování
  • odolnost proti běžně používaným rozpouštědlům, změkčovadlům, tužidlům, minerálním olejům, zředěným kyselinám a zásadám, plynným zplodinám a agresivní průmyslové atmosféře
 • biologické chování
  • odolnost vůči houbám a mikrobům, trouchnivění a hnilobě
  • bez zápachu a biologicky nezávadné
  • vhodné pro potravinářské účely (nepřímý styk)

Výhody

 • snadná montáž
 • vytvoření dodatečného užitného prostoru z původně nezateplených prostor
 • architektonická volnost
 • možnost dodání desek s různými krycími vrstvami (hliníková fólie, papír. laminát, dřevotřískové a dřevené desky, sádrokarton, plech, plastové a pryžové fólie, asfaltové pasy)
 • nízká objemová hmotnost (cca 45 kg/m2)
 • snadné opracování
 • běžným nářadím možno krájet, řezat, vrtat, hoblovat
 • výhodný koeficient tepelné vodivosti umozňuje minimální zmenšení vnitřních prostor po dodatečném zateplení
 • vyloučení vzniku tepelných mostů v důsledku zámkového zakončení desek
 • snadné řešení stavebně fyzikálních problémů (kondenzace par) vytvářením větratelných meziprostorů nebo kombinací PUR desek s fólií nepropustnou pro páry (např. hliníkovou)

Příklady konstrukcí

PUR desky na krokvích sedlové střechy
 

 
1) tvrdá skořepina
2) příčné latění
3) podélné latění
4) vzduchová mezera
5) PUR deska opatřená hliníkovou fólií
6) dřevěné krokve
7) dřevěný obklad
 
PUR desky mezi krokvemi sedlové střechy
 

 
1) tvrdá krytina
2) příčné latění
3) vzduchová mezera
4) dřevěné krokve
5) PUR deska opatřená hliníkovou fólií
6) dřevěný obklad
 
PUR desky pod krokvemi sedlové střechy
 

 
1) tvrdá krytina
2) příčné latění
3) vzduchová mezera
4) dřevěné krokve
5) PUR deska opatřená hliníkovou fólií
   
Tepelná izolace na vnitřní straně obvodové zdi
 
 
1) PUR deska s dekorační vrstvou
2) spojovací vrstva
    (lepidlo, tmel, případně hmoždinky)
3) zdivo
4) vnější omítka
   
Tepelná izolace stropu pod nezatepleným prostorem
 
 
1) obklad podlahy
2) kombinovaná podlahová deska
    (PUR s dřevotřískou)
3) železobetonový strop
4) vnitřní omítka
   
Zavěšený tepelně izolační podhled v zemědělských stavbách
 
 
1) trám
2) závěsné táhlo
3) PUR deska s hliníkovou fólií
     na obou stranách proti difuzi par
4) nosná lať
5) krycí hliníkový profil
   

Použití izolačních PUR desek pro zateplení

 • sedlových a rovných střech
 • obvodových zdí
 • interiérů
 • podlah a stropů
 • výrobních prostor (sušárny, mrazírny, chladící boxy, ...)
 • podhledů v zemědělských stavbách